• Română (România)
  • Ukrainian (UA)

reclama

delimitator_transp

reclama

delimitator_transp

2% pentru Asociatie
Formular 200 si 230 pentru directionarea a 2% din impozitul pe venit catre Asociatia de Prietenie Romania-Ucraina

200 Declaraţie privind veniturile realizate (OMEF 1815/2008)
Formular 200
Se completează de către contribuabilii persoane fizice care obţin venituri din: activităţi independente (activităţi comerciale, profesiuni libere, drepturi de proprietate intelectuală), din cedarea folosinţei bunurilor (închirieri, arendă), din activităţi agricole (de felul cultivării florilor, a legumelor în sere, a pepinierelor etc.), din operaţiuni de cu valută la termen şi din transferul titlurilor de valoare (acţiuni). Citiţi şi explicaţiile de la formularul 020. Declaraţia se completează înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, datele prevăzute de formular. Se completează în două exemplare, din care unul rămâne la contribuabil. Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată. Se foloseşte pentru veniturile realizate începând din 1 ianuarie 2009.


230 Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul pe venitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ
Formular 230
Se completează de contribuabilii care realizează venituri din salarii şi asimilate acestora, în următoarele situaţii: a) au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private, şi solicită restituirea acestora; b) doresc ca o sumă din impozitul anual să fie destinată pentru sponsorizarea organizaţiilor nonprofit. Se poate nominaliza o singură entitate nonprofit sau unitate de cult c) solicită deducerea din veniturile impozabile din salarii, obţinute la funcţia de bază, a cheltuielilor efectuate pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ, în limita unei sume maxime de 300 lei pe an. Se completeazã de mânã, în douã exemplare, din care unul rãmâne la contribuabil. Cererea se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandatã.

In conformitate cu legislatia in vigoare, fiecare contribuabil poate solicita ca 2% din impozitul retinut si virat catre stat sa fie directionat catre o entitate nonprofit. Asociatia de Prietenie Romania-Ucraina fiind o Asociatie (entitate) nonprofit, suma respectiva poate fi directionata catre aceasta in baza unui formular care trebuie completat de catre fiecare persoana in parte.

FOARTE IMPORTANT!!! persoanelor care completeaza aceste formulare nu li se percepe nici un ban, acesti bani au fost deja retinuti din salariu in anul 2009 de catre angajator (patron) si au fost virati catre stat. O persoana poate opta pentru directionarea sumei de 2% din impozit numai catre o singura entitate nonprofit NOTA: Pentru o urmarire mai usoara a sumelor ce vor fi directionate catre Asociatia de Prietenie Romania-Ucraina, va rugam sa solicitati angajatorilor dvs. FISA FISCALA pentru anul 2009 pe care sa o atasati in copie la FORMULARUL 230. Atasat gasiti FORMULARUL 230 si modelul de completare.
Va multumim pentru ajutorul dvs.